Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng trên website kiemtien40.net

Dịch vụ quảng cáo 24h (sau đây xin gọi là “kiemtien40.net”, “chúng tôi” tùy theo trường hợp) xin gửi đến quý khách hàng (“Bạn”, “Người dùng”, “Khách hàng” hoặc “Người đăng ký” có nghĩa là các cá nhân hoặc pháp nhân tham gia với chúng tôi để sử dụng dịch vụ) những điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ. Khách hàng sử dụng các dịch vụ của kiemtien40.net đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản thỏa thuận rõ ràng trong văn bản này (Điều khoản sử dụng dịch vụ) và những điều khoản sử dụng riêng cho từng dịch vụ.

Quy định từ chối phục vụ

Chúng tôi có quyền khóa dịch vụ không hoàn tiền hoặc từ chối phục vụ trong tương lai nếu vi phạm các quy định sử dụng sau đây:

Sử dụng dịch vụ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện hành và các quy định quốc tế đang được áp dụng tại Việt Nam.

Sử dụng dịch vụ để truyền bá các nội dung chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây xung đột tôn giáo/chính trị, văn hóa phẩm đồi trụy, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Sử dụng website để quảng bá các dịch vụ đánh bạc trực tuyến, cá cược, trao đổi/mua bán sản phẩm bị cấm theo quy định.

Sử dụng dịch vụ máy chủ hoặc tài nguyên máy chủ để phát tán thư SPAM, thư quảng cáo, BULK, MASS MAIL,….hoặc các hình thức gửi email từ máy chủ cho với số lượng email làm ảnh hưởng đến uy tín của các dãy IP tại kiemtien40.net.

Phát tán và lưu trữ các loại mã độc nhằm mục đích tấn công website khác, hoặc mục đích phá hoại hệ thống của kiemtien40.net như Botnet, DDoS, Malware, Virus, Phishing. Bao gồm trường hợp website chứa mã độc, bị nhiễm mã độc hoặc bị tấn công DDoS cường độ lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống.

Sử dụng dịch vụ máy chủ để lưu trữ website mạo danh cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng danh dự và uy tín cho người khác.

Sử dụng các phần mềm lạm dụng CPU và các tài nguyên khác của máy chủ như Coin Mining, các phần mềm trao đổi lượt xem Website tương tự Hitleap…

Sử dụng website để quảng bá các dịch vụ/sản phẩm trái phép được quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Sử dụng dịch vụ để lưu trữ nội dung số vi phạm bản quyền, tác quyền, nội dung giả mạo tổ chức/cá nhân khác.

Trách nhiệm của khách hàng.

Khách hàng tại kiemtien40.net luôn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ – theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam. Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất, khách hàng cũng cần tuân thủ một số quy định sau đây:

Khách hàng có trách nhiệm tự bảo mật thông tin đăng nhập vào hệ thống website hoặc thông tin đăng nhập vào bảng điều khiển dành cho khách hàng tại kiemtien40.net. Khách hàng có trách nhiệm thông báo với chúng tôi nếu phát hiện hành vi sử dụng mật khẩu trái phép.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm những nội dung đăng tải lên website và lưu trữ tại máy chủ kiemtien40.net trước pháp luật khi có tranh chấp, khiếu kiện.

Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản và duy trì website và tự chịu trách nhiệm nếu hậu quả thiệt hại xảy ra do sự chủ quan hoặc quản lý lỏng lẻo của khách hàng.

Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản và duy trì dữ liệu, mã nguồn trên hệ thống lưu trữ của kiemtien40.net. kiemtien40.net sẽ không chịu trách nhiệm với các sự cố mất mát dữ liệu do khả năng sử dụng và bảo mật lỏng lẻo của khách hàng gây ra.

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác của người hoặc tổ chức đăng ký dịch vụ, và phải đảm bảo các giấy tờ có liên quan được gửi cho chúng tôi là chính xác như CMND, Hộ chiếu,…khi có yêu cầu.

Trách nhiệm của kiemtien40.net

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, kiemtien40.net có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại. kiemtien40.net có trách nhiệm dưới đây:

Cung cấp dịch vụ với thông số kỹ thuật đúng như cam kết trên trang chủ kiemtien40.net.

Có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng xuyên suốt trong thời gian sử dụng dịch vụ tùy theo chính sách hỗ trợ theo điều khoản sử dụng của từng dịch vụ.

Thông báo đầy đủ cho khách hàng khi có lịch bảo trì dịch vụ hoặc thay đổi trong dịch vụ.

Thực hiện đúng với các cam kết khác trong văn bản này và những văn bản pháp lý liên quan.

Tạm ngưng dịch vụ.

Dịch vụ của khách hàng sẽ bị tạm ngưng mà không cần thông báo trước nhưng sẽ được nhận email thông báo ngưng khi đã ngưng dịch vụ theo các trường hợp dưới đây:

Quá hạn thanh toán 7 ngày kể từ ngày hết hạn dịch vụ.

Dịch vụ vi phạm chính sách sử dụng của dịch vụ tương ứng.

Có tranh chấp xảy ra kiện cáo, hoặc chịu sự kiểm tra của pháp luật.

Đăng ký tài khoản

Tài khoản trên hệ thống quản trị dịch vụ kiemtien40.net là một tài khoản khách hàng tạo ra trong quá trình đăng ký dịch vụ. Tài khoản này sẽ có chức năng theo dõi thời hạn dịch vụ, thanh toán và gia hạn dịch vụ, gửi yêu cầu hỗ trợ và sử dụng các chức năng đặc thù của từng dịch vụ.