Kiếm tiền bằng quảng cáo trong luồng trong video trên Facebook

Chỉ Trang Facebook mới có đủ điều kiện kèm theo sử dụng quảng cáo trong luồng. Bạn đủ điều kiện kèm theo sử dụng quảng cáo trong luồng nếu ở độ tuổi từ 18 trở lên và phân phối những tiêu chuẩn sau :

Đăng video trên Trang

Bạn phải đăng video từ Trang, chứ không phải Trang cá thể, thì mới đủ điều kiện kèm theo sử dụng quảng cáo trong luồng. Tìm hiểu cách quy đổi Trang cá thể thành Trang và mẫu video dành cho Trang .

Đáp ứng Chính sách kiếm tiền dành cho đối tác

Bạn phải tuân thủ Chính sách kiếm tiền dành cho đối tác chiến lược của chúng tôi để liên tục phân phối điều kiện kèm theo sử dụng quảng cáo trong luồng .

Đáp ứng điều kiện dành cho video theo yêu cầu và/hoặc video trực tiếp

Số liệu này góp phần quyết định thành công khi kiếm tiền bằng quảng cáo trong luồng. Trong 60 ngày qua, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Điều kiện dành cho video theo yêu cầu

  • Có tổng cộng 600.000 phút xem trong 60 ngày qua. Con số này có thể bao gồm video theo yêu cầu, video trực tiếp hoặc video đã phát trực tiếp. Thời gian xem video đăng chéo, quảng cáo hoặc trả phí không được tính vào con số này.
  • Trang có ít nhất 5 video đang hoạt động. Video có thể là video theo yêu cầu hoặc đã phát trực tiếp nhưng không bao gồm video đăng chéo đang hoạt động.

Yêu cầu dành riêng cho video trực tiếp

  • Thời gian xem video trực tiếp chiếm ít nhất 60.000 phút trong tổng cộng 600.000 phút xem của 60 ngày qua.

Có 10.000 người theo dõi Trang

Video phải được đăng trên Trang có ít nhất 10.000 người theo dõi.

Sử dụng ngôn ngữ và sinh sống ở quốc gia được hỗ trợ

Xem lại list những vương quốc và ngôn từ được tương hỗ hiện tại ( nhưng đang lan rộng ra ! ) của chúng tôi .

Đăng video đủ điều kiện để sử dụng quảng cáo trong luồng

Để sử dụng quảng cáo trong luồng, video của bạn phải dài tối thiểu 1 phút. Nếu nội dung dài hơn 3 phút, bạn nên sắp xếp nội dung để chèn quảng cáo một cách tự nhiên ở mốc 1 phút. Lưu ý rằng mặc dầu tính năng kiếm tiền trong luồng tương hỗ nội dung dài dưới 3 phút, nhưng bạn phải cung ứng những nhu yếu về việc đăng nội dung video dài tối thiểu 3 phút thì mới hoàn toàn có thể đưa quảng cáo trong luồng vào video .Để kiểm tra tính đủ điều kiện kèm theo của Trang, hãy đi đến Studio phát minh sáng tạo > Tổng quan về kiếm tiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *