Who is eligible | California Mortgage Relief Program

THÔNG BÁO BẢN QUYỀN

Nội dung của tổng thể những Tài liệu có sẵn trên bất kể trang nào trong Trang web này đều thuộc bản quyền của Tập đoàn Cứu trợ Chủ nhà của Cơ quan Tài chính Nhà ở Tiểu bang California, sau đây gọi là ” Tập đoàn ” trừ khi có chỉ định khác. Quyền sở hữu bản quyền trong Tài liệu sẽ luôn thuộc về Tập đoàn. Tất cả những quyền được bảo lưu bởi Tập đoàn, và trừ khi được ủy quyền đơn cử trong văn bản của Trang web này. Quý vị chỉ hoàn toàn có thể sử dụng, tải xuống hoặc sao chép những Tài liệu có trong Trang web theo Điều khoản Sử dụng. Mọi bản sao được phép của Tài liệu phải giữ lại thông tin bản quyền và bất kể thông tin độc quyền nào khác có trong Tài liệu đó. Trừ khi có pháp luật khác trong Điều khoản Sử dụng, quý vị không được chỉnh sửa, sửa đổi, phổ cập, xuất bản, chuyển nhượng ủy quyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kể phương tiện đi lại nào, sử dụng Tài liệu mà không có sự chấp thuận đồng ý trước bằng văn bản của Tập đoàn. Quý vị không được sử dụng bất kể nội dung nào có trong Tài liệu theo bất kể cách nào hoàn toàn có thể gây ấn tượng hoặc công bố xô lệch hoặc gây hiểu nhầm so với Tập đoàn hoặc bất kể bên thứ ba nào được đề cập đến trong Tài liệu. Không có nội dung nào trong Trang web này được hiểu là cấp bất kể giấy phép nào thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Tập đoàn, mặc dầu theo nguyên tắc không phủ nhận ( estoppels ), ý niệm hay cách khác .

THÔNG BÁO THƯƠNG MẠI

Biểu trưng “HRC”, “Cơ Quan Tài Chính Và Nhà Ở hoặc biểu trưng“ Tập Đoàn Cứu Trợ Chủ Nhà” và các biểu trưng và tiêu đề khác của Tập đoàn được hiển thị trên Trang web này là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là“ Nhãn hiệu ”) của Tập đoàn hoặc các nhà thầu của chúng tôi. Tất cả các sản phẩm khác, tên công ty hoặc các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web này là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng. Không có gì trong Trang web nên được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppels, hoặc cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Tập đoàn hoặc các chủ sở hữu thương hiệu khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *